airtraffic

Author Topic: palyaco kiralama  (Read 8898 times)

Offline squatro

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
palyaco kiralama
« on: July 15, 2013, 04:37:36 AM »
Her çocuğun karakteri farklıdır. Kimi annesine çok düşkün iken, kimi daha girişken ve çevresindeki diğer insanlarla da rahat iletişim kurabilen bir yapıda olabilir. Sessiz ve anneye bağımlı çocuklar, okul hayatlarına ilk adımı attıkları ilkokul dönemlerinde anneden ayrılmak istememe şeklinde daha çok sorun çıkartırken, çevresi ile rahat iletişim kurabilen, anneden bağımsız çocuklar okula daha rahat alışabilmektedirler. İlkokula başlama yaşının düşürüldüğünü de göz önüne alırsak, daha oyun çağındaki çocukların okula başlayarak birden bir disipline girmesini, sorumluluk sahibi olmasını, bağımsız bir birey gibi hareket etmesini beklemek çok da haklı bir beklenti olmayacaktır. Bu sebeplerden ötürü, çocukların psiko-sosyal gelişimleri de göz önüne alınarak ve ilerideki eğitim, öğretim hayatlarının ilk adımı olan bu dönemin sağlıklı ve sevdirilerek geçirilmesi düşünülerek, farklı bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Unutulmamalıdır ki, çocukların bir kısmının yaşadığı okul fobisi, okula ilk başladıkları zamanları da kapsayan bir süreçte meydana gelmektedir. Bu dönemde çocuklara olabildiğince anlayışlı yaklaşılmalı, sert davranışlardan kaçınılmalıdır. İkna edilerek, oyalanarak, dikkatlerini başka yönlere çevirerek çocukların okulu sevmesi sağlanabilir. Dikkati başka yöne çevirme çalışmalarından biri de palyaçolar olacaktır. palyaço ajansları biri ile iletişime geçilebilir ve palyaço fiyatları hakkında günlük ya da haftalık olarak bilgi alınabilir. Okula diğer öğrencilerden bir hafta önce başlayan ilkokul birinci sınıf öğrencileri için, bu bir hafta sınıflar, palyaço anaokulu dönüştürülebilir. Daha çok oyunlarla yapılan dersler ve eğlenceli bir şekilde geçen saatlerle, okula ayak uydurması sağlanan çocuklar için, aşamalı olarak derslere geçiş sağlanabilir. Burada önemli bir mesele, palyaço fiyatları  olarak okullarda görev yapacak arkadaşların, öncesinde çocuklara nasıl yaklaşacaklarına dair bir eğitim almış olmaları, mümkünse belli bir süre sınıf öğretmeniyle vakit geçirerek, koordineli bir şekilde çocuklara yaklaşım planı oluşturmaları olacaktır. Bu şekilde, sınıf öğretmeninin sonraki aşamada vereceği eğitime ters düşecek bir tavır sergilenmemiş olacak geçiş döneminden sonra da çocuklar aynı şevk ile okullarına devam edebileceklerdir.